Նորություններ

15.04.2022 (Обновлено: 18.05.2022 11:06)

Փոխվել է ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտների ցանկերի մշակման և ընդունման կարգը

ԵՏՀ Խորհրդի անդամները հաստատել են ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների կիրառման և կատարման համար անհրաժեշտ ստանդարտների ցանկերի մշակման և ընդունման կարգի նոր տարբերակը։ Նախորդ տարբերակն ընդունվել է 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ին։

Մասնավորապես, արդիականացված կարգը նախատեսում է մի շարք նորամուծություններ։

Ազգային ստանդարտները ներառվում են ստանդարտների ցանկերի նախագծերում, փոփոխվում կամ չեղարկվում են Միության անդամ պետությունների ստանդարտացման մարմինների և Միության՝ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի մշակմանը մասնակցող երկրների մարմինների հետ։

Ստանդարտների ցանկի նախագիծը կարող է ներառել հետազոտությունների և չափումների մեթոդաբանություններ, որոնց մասին տեղեկությունները ներկայացված է անդամ պետությունների ազգային տեղեկատվական հիմնադրամներում:

Ցանկերում ընդգրկված ստանդարտների գործողությունը դադարեցվում է Միության երկրների տարածքներում՝ ազգային օրենսդրությանը համապատասխան, միայն այդ ստանդարտները ցանկերից բացառելուց հետո։

Համաձայնցեված դեպքերում ստանդարտների ցանկերում փոփոխություններ կարող են կատարվել արագացված ընթացակարգով (առանց հանրային քննարկման և ուսումնասիրության խորհրդատվական կոմիտեի նիստում), այդ թվում՝ միջպետական ​​չափորոշիչները դրանց մշակման ծրագրերին համապատասխան հաստատելիս: Դա կարագացնի ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի կիրառման ժամանակակից ստանդարտների կիրառման հնարավորությունը։

 Քանի որ ցանկերում ներառված հետազոտությունների և չափումների մեթոդաբանությունների տեքստերի հասանելության հետ բարդություններ են լինում, մշակվել է կարգի № 2 հավելվածը, որը սահմանում է դրանց մուտքի թույլտվության կարգը:

Ընդունվել է նաև ԵՏՀ Խորհրդի հանձնարարականը, համաձայն որի՝ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտների ցանկերում ներառված մեթոդաբանությունները դրանցից բացառվում են, եթե դրանց հեղինակային իրավունքի սեփականատերերը չեն տրամադրում մուտքը դեպի այդ մեթոդաբանություններ։