Նորություններ

13.12.2022 (Обновлено: 20.12.2022 12:07)

Սահմանվել է երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգում կատարված փոփոխությունների գործողության մեջ դնելու կարգը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան սահմանել է «Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգում կատարված փոփոխությունների գործողության մեջ դնելու կարգը, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 2023 թվականի մարտի 26-ից։ 

Որոշումը նախատեսում է, որ մինչև փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը թողարկված ձևակերպված արտադրանքի հայտարարագրերն ու հավաստագրերը կգործեն մինչև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը։ Մինչև փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը տրված պետական գրանցման վկայականները կգործեն հինգ տարի ժամկետով։

Նշված փաստաթղթերի գործողության ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի արտադրել և շրջանառության մեջ դնել երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքը։ Նման արտադրանքի շրջանառությունը թույլատրվում է դրա պիտանիության ժամկետի (ծառայության ժամկետի) ընթացքում: