Նորություններ

14.02.2023 (Обновлено: 15.02.2023 13:57)

Երկարաձգվել է ազգային կանոններով բժշկական արտադրատեսակների գրանցման հնարավորությունը

Եվրասիական տնտեսական միության պետությունները ստորագրել են Արձանագրությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում բժշկական արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին:

Փաստաթուղթը նախատեսում է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Միության իրավունքով կամ ԵԱՏՄ պետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով բժշկական արտադրատեսակի փորձաքննության կամ գրանցման դիմում ներկայացնելու հնարավորություն։ Նախկինում այդ հնարավորությունը նախատեսված էր մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, և ենթադրվում էր, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից բժշկական արտադրատեսակների գրանցումը կիրականացվի միայն միութենական օրենսդրությանը համապատասխան։ 

Արձանագրությամբ սահմանված ժամկետի երկարաձգումը անդամ պետություններին թույլ կտա կատարելագործել բժշկական արտադրատեսակների միասնական գրանցման անցնելու համար պահանջվող համակարգը, որն ի թիվս այլնի ներառում է կլինիկական կենտրոններ և փորձարկման լաբորատորիաներ: 2022 թվականի դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը հաստատել է համապատասխան պլանը։ Ինչպես նշել է ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման նախարար Վիկտոր Նազարենկոն, պլանի միջոցառումների իրականացումը կապահովի 2026 թվականի հունվարի 1-ից բժշկական արտադրատեսակները ԵԱՏՄ կանոններին համապատասխան գրանցելուն անվերապահ անցումը։ 

Արձանագրությունը ժամանակավորապես կիրառվում է ստորագրման օրվանից՝ 2023 թվականի փետրվարի 13-ից, և ուժի մեջ կմտնի Միության անդամ պետությունների կողմից ներպետական ընթացակարգերի կատարման մասին վերջին գրավոր ծանուցումը Հանձնաժողովի կողմից ստանալու օրվանից, որոնք անհրաժեշտ են դրա ուժի մեջ մտնելու համար։