Նորություններ

21.06.2022 (Обновлено: 04.07.2022 16:21)

2021 թվականին զգալիորեն աճել է ԵՏՀ որոշումների նախագծերի կարգավորող ազդեցության գնահատման անցկացմանը բիզնես համայնքի մասնակցության ակտիվությունը

Եվրասիական տնտեսական միության երկրների կառավարությունների ղեկավարներին ներկայացվել է 2021 թվականին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի կարգավորող ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) անցկացման մշտադիտարկումը։

«Անցյալ տարի Հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի հանրային քննարկման շրջանակներում ձեռնարկատերերի առաջարկությունների ընդհանուր քանակն ավելացել է 29%-ով, – նշել է ԵՏՀ տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով նախարար Բակիտժան Սագինտաևը: – Դա հաստատում է Միության երկրների գործարար և փորձագիտական համայնքի կողմից ԿԱԳ ընթացակարգի պահանջվածության մակարդակի աճը»։

Ընդ որում, բիզնես համայնքի առաջարկների հաշվառման բաժինը կազմել է գրեթե 70%, այսինքն ՝ Հանձնաժողովը Միության շրջանակներում վերազգային կարգավորում սահմանելիս ուշադիր լսում է գործարար շրջանակների կարծիքը։ Դրական եզրակացությունների թիվը կազմում է 87%։ Սա հաստատում է, որ Հանձնաժողովի կողմից ընդունվող որոշումների գերակշռող մեծամասնությունն ուղղված է Միությունում բիզնեսի վարման պայմանների բարելավմանը։

2021 թվականին այդ գործիքի հետագա կատարելագործման համար Մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիայի զարգացման ռազմավարական ուղղությունների իրագործման շրջանակներում նախապատրաստվել, համաձայնեցվել և ստորագրվել են պետությունների ղեկավարների կողմից Միության մասին պայմանագրում փոփոխություններ, որոնք նախատեսում են Հանձնաժողովի ընդունված որոշումների փաստացի ազդեցության գնահատման մեխանիզմի ներդրում և ԿԱԳ ընթացակարգի տարածում ԵԱՏՄ շրջանակներում միջազգային պայմանագրերի նախագծերի վրա:

Տեղեկանք

ԿԱԳ-ը ձեռնարկատիրական գործունեության վարման պայմանների վրա ԵՏՀ որոշումների նախագծերի ազդեցության գնահատման ընթացակարգ է, դրա անցկացման ժամանակ հաշվի է առնվում Միության երկրների բիզնեսի դիրքորոշումը:

ԿԱԳ-ի ընթացակարգը բաղկացած է երկու փուլից. ընթացիկ գնահատումից՝ ԵՏՀ-ի որոշման նախագծի՝ Միության կայքում 30 օրացուցային օրվանից ոչ պակաս տևողությամբ հանրային քննարկումից և ամփոփիչ գնահատումից՝ ԵՏՀ-ի հատուկ ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից ԿԱԳ-ի մասին եզրակացության նախապատրաստումից։