ББ жана БЭМ келишим-укук базасын кодификациялоо

2010-жылдын 9-декабрында мамлекет башчылары Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бирдиктүү экономикалык мейкиндигин түзүү тууралуу декларацияда Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке Евразия экономикалык бирлигин түзүүгө кыймылда мындан аркы өнүгүүсү тууралуу билдиришкен.

2011-жылдын 18-ноябрында Евразия экономикалык интеграциясы тууралуу декларация кабыл алынган, анда, башкалардын арасында, Тараптар 2015-жылдын 1-январына карата эл аралык келишимдерди кодификациялоо боюнча жумушту аяктап, анын негизинде Евразия экономикалык бирлигин түзүүгө умтулары каралган.

Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке келишимдик-укуктук базасын түзгөн эл аралык келишимдерди кодификациялоо ЕврАзЭБтин Мамлекеттер аралык кеңешинин (Бажы бирлигине жогорку органынын) өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги 2011-ж. 15-мартындагы № 73 «Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мыйзам тутумдарын, анын ичинде 2010-ж. 9-декабрындагы Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бирдиктүү экономикалык мейкиндигин түзүү тууралуу декларацияны ише ашыруу боюнча сунуштарды кодификациялоо ыкмалары тууралуу» чечимине жана ЕврАзЭБтин Мамлекеттер аралык кеңешинин (Бажы бирлигине жогорку органынын) өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги 2011-ж. 19-майындагы № 91 «Бажы бирлигине Комиссиясынын 2010-жыл үчүн чыгымдар сметасын аткаруу тууралуу жылдык баяндамасы тууралуу» чечимине ылайык жүргүзүлүүдө. № 91 «Бажы бирлигине Комиссиясынын 2010-жыл үчүн чыгымдар сметасын аткаруу тууралуу жылдык баяндамасы тууралуу». 

Көрсөтүлгөн ишти координациялоо жана контролдоо үчүн Бажы бирлигине мүчө мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топтун чегинде  айрым багыттар боюнча эксперттик топчолор түзүлгөн.   Топчолордун алкагында Келишим  долбоорунун текстин талкуулоо боюнча иш 2012-ж. 8-октябрынан бери жүргүзүлүүдө.

2012-ж. 19-декабрында Жогорку Евразия экономикалык кеңеши № 21 «Интеграциянын негизги багыттарын ишке ашыруу тууралуу» Чечимин кабыл алган, анда Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын өкмөттөрү жана ЕЭК 2013-ж. 1-майына чейин интеграциянын өнүгүүсүнүн андан аркы багыттарын карап чыгып, Келишим  долбоорун даярдоону 2014-ж. 1-майына чейин аяктоосу зарыл экендиги каралган.​