Дал келүүнү баалоо жана аккредитация чөйрөсүндө координациялоо

ШАЙКЕШТИКТИ БААЛОО ЖАНА ЧЕНӨӨЛӨРДҮН БИРДЕЙЛИГИН КАМСЫЗДОО


 
Шайкештикти баалоо

Шайкештикти баалоо - техникалык жөнгө салуу объектине карата коюлган талаптардын аткарылышын тике же кыйыр аныктоо.

4-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге ылайык, Биримдиктин техникалык регламенттеринде аныкталган техникалык жөнгө салуу объектилеринин шайкештигин баалоо каттоо (мамлекеттик каттоо), сыноо, шайкештигин тастыктоо, экспертиза жана (же) башка формада жүргүзүлөт. 
 

Шайкештикти милдеттүү тастыктоо шайкештикти декларациялоо жана сертификациялоо формаларында жүргүзүлөт, жана Биримдиктин тийиштүү техникалык регламентинде аныкталган учурларда гана жана Биримдиктин техникалык регламентинин талаптарына ылайык гана өткөрүлөт.

Шайкештикти баалоонун формалары, схемалары жана процедуралары Биримдиктин техникалык регламенттеринде Комиссия тарабынан бекитилген, шайкештикти баалоонун типтүү схемаларынын негизинде аныкталат.
 
 
 


Шайкештик сертификаттарын жол-жоболоштуруу эрежелерин колдонуу жөнүндө актуалдуу суроолорго жооптор шилтеме боюнча жайгаштырылган.
Шайкештикти баалоо чөйрөсүндөгү башка суроолорго жоопторду «Актуалдуу суроолор» бөлүмүнөн окуй аласыздар.


Ченөөлөрдүн бирдейлигин камсыздоо 
 
 

Ченөөлөрдүн бирдейлиги - ченөөлөрдү абалы, анда бул ченөөлөрдүн жыйынтыктары мүчө мамлекеттерде колдонууга уруксат берилген чоңдуктар бирдиктеринде чагылдырылат, ал эми ченөөлөрдүн тактыгынын көрсөткүчтөрү аныкталган чектен чыкпайт.

Азыркы учурда Комиссиянын 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишиминде каралган, бул чөйрөдөгү бардык актылары кабыл алынган жана күчүнө кирген, алар метрологиялык иштердин жыйынтыктарын таануу процедурасын жөнөкөйлөтүүгө жана Биримдиктин мүчө мамлекеттеринде даярдалган ченөө каражаттарынын эркин жылуусун камсыздоого мүмкүндүк беришет.