Жаңылыктар

16.04.2024

ЕАЭБдин май-тоң май продукциясына карата техрегламентине шайкештиги милдеттүү түрдө бааланууга жаткан продукциялардын тизмеси актуалдаштырылды

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын отурумунда Бажы бирлигинин "Май-тоң май продукциясына техникалык регламент" (ББ ТР 024/2011) техникалык регламентинин талаптарына шайкештиги милдеттүү түрдө бааланууга жаткан Продукциялардын тизмесинин актуалдаштырылган редакциясы бекитилди. Аталган продукцияларды бажы жол-жоболоруна жайгаштырууда Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына Продукцияларды ташып кирүү тартибинин жоболорун эске алуу менен техникалык жөнгө салуу чараларынын сакталышы тастыкталат.

Продукциялардын жаңыланган тизмесине шайкештигин баалоо жөнүндө документи — шайкештик жөнүндө декларация болуп саналган, тамак-аш май-тоң май продукциясынын 19 тобуна жана тамак-аш эмес май-тоң май продукциясынын эки тобуна карата ЕАЭБдин тышкы экономикалык ишмердигинин Товардык номенклатурасынын онунчу белгисине чейин деталдаштырылган 86 коддорун камтыйт. Тизме тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларына багытталган жана бажылык башкаруу үчүн колдонулат.

Ошондой эле продукциянын тизмеги ББ ТР 024/2011 карата 2023-жылдын декабрында кабыл алынган № 2 өзгөртүүлөргө ылайык, ЕАЭБ ТЭИ ТН 1517 90 990 0 коду менен белгиленген "темперирленбеген аралаш типтеги какао майын алмаштыргычтар" сыяктуу май-тоң май продукциясынын түрү менен толукталган.

Комиссиянын Коллегиясынын чечими расмий түрдө жарыяланган күндөн тарта 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирмекчи.