Жаңылыктар

23.05.2023

Колдонуунун потенциалдуу тобокелдигине жараша медициналык буюмдарды классификациялоо эрежелери жаңыртылды

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы ЕЭК Коллегиясынын 2015-жылдын 22-декабрындагы № 173 чечими менен бекитилген Колдонуунун потенциалдуу тобокелдигине жараша медициналык багыттагы буюмдарды классификациялоо эрежелерине өзгөртүүлөрдү кабыл алды.

Медициналык буюмдарды классификациялоо алардын жүгүртүүсүн жөнгө салууда тобокелдикке негизделген ыкманы колдонууну камсыз кылууга багытталган. Эрежелердин жаңы редакциясында укук колдонуу практикасы жана медициналык буюмдарды жөнгө салуучулардын эл аралык форумунун (IMDRF) документтерин медициналык буюмдар жана in vitro диагностикасы үчүн медициналык буюмдар болуп саналган программалык камсыздоо бөлүгүндө өзгөртүүлөр эске алынган.

Ошентип, медициналык буюмдарды классификациялоодо азыркы учурда эл аралык практикада кабыл алынган ыкмалар эске алынат. Бул Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүндө медициналык буюмдардын жеткиликтүүлүгүнө, ошондой эле аларды өндүрүүчүлөрдүн экспорттук потенциалына оң таасирин тийгизет. ЕЭК Коллегиясынын 2018-жылдын 24-июлундагы № 116 жана № 123 медициналык буюмдун элементтеринин чектерин аныктоо жана медициналык буюмдун бир нече модификациясын бир каттоо күбөлүгүнө киргизүү критерийлери жөнүндө чечимдери да күчүн жоготту деп табылды.