Жаңылыктар

15.03.2023 (Обновлено: 16.03.2023 16:30)

ЕЭК балдар жана өспүрүмдөр үчүн продукцияга техрегламентке стандарттардын актуалдаштырылган тизмегин бекитти

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы Бирликтин "Балдар жана өспүрүмдөр үчүн арналган продукциянын коопсуздугу жөнүндө" техрегламентине стандарттардын актуалдаштырылган тизмегин бекитти.

Балдар продукциясынын кеңири номенклатурасы үчүн (мисалы, велосипеддер, балдар идиш аяктары, бош-упчулар, жалаякшымдар ж.б.) актуалдаштыруунун алкагында жокко чыгарылган стандарттар жаңыларына алмаштырылды. Аларды баалоо жана контролдоо методдору менен камсыздалбаган көрсөткүчтөргө карата ИИИ алкагында Комиссия тарабынан иштелип чыккан төрт методика киргизилген (ацетофенонду, Е-капролактамды, бензапиренди жана толуилендиизоцианатты аныктоо боюнча). Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимде каралган транспаренттүүлүк принцибин камсыздоо максатында, расмий тексттери жок болгон бир катар ведомстволук документтер алынып салынды.

Алмаштырылуучу стандарттар тизмекте убактылуу калтырылды. Өткөөл мезгилди камсыздоо максатында алар үчүн жарактуулук мөөнөтү аныкталган.