Жаңылыктар

16.11.2023 (Обновлено: 21.11.2023 09:33)

ЕЭК техникалык жөнгө салуунун бирдиктүү тутумун өркүндөтүү ишинде ЕАЭБ Соту менен өз ара иштешүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрөт

Бул туурасында Евразия экономикалык комиссиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча министри Виктор Назаренко 16-ноябрда Минскте өткөн "ЕАЭБ Сотунун практикасынын ЕАЭБдин укук тартибин түзүүгө тийгизген таасири" эл аралык конференциясынын пленардык отурумунда жалпы рынокто продукцияны жүгүртүүдө ЕАЭБ укугун колдонуунун практикалык аспектилерине арналган сөзүндө билдирди.

"Техникалык жөнгө салуу тутумун түзүү менен аны "жеткире ырастоого", учурдагы экономикалык шарттарга адаптациялоого жана Бирликтин бардык мүчө мамлекеттери жана рыноктун бардык катышуучулары бул чөйрөдө Бирликтин укугунун жоболорун бирдей колдонуусун камсыздоого дайыма көңүл буруу керек", - деди Виктор Назаренко.

ЕЭК министринин сөзү боюнча, бул максаттарда, ЕАЭБ жөнүндө келишимге жана Бирликтин актыларына алардын жоболорун практикалык колдонуунун жыйынтыктарына жараша өзгөртүүлөр дайыма даярдалып турат. Бул жолдо Комиссия юристтер тарабынан терең иштеп чыгууну талап кылган системалуу маселелерди көрөт.

Мындай маселелердин бири катары Виктор Назаренко Бирликтин компетенциясына кирген чөйрөлөрдөгү саясаттын ар кандай түрлөрүнүн: бирдиктүү, макулдашылган, координацияланган чөйрөлөрдүн ортосунда так чек араларды жүргүзүү зарылдыгын эсептейт. Аларды бир маанилүү эмес түшүнүү кээде жана СФС-чаралары чөйрөсүндө Бирликтин актыларынын жоболорун өркүндөтүүдө кыйынчылыктарга алып келет.

ЕЭК министринин пикири боюнча, жаңы милдеттүү талаптарды колдонууну талаптагыдай ишке ашырууга даярдык көрүү боюнча иштерди уюштуруу мүчө мамлекеттерде көбүрөөк көңүл бурууга татыктуу, бул уюштуруучулук да, укуктук да механизмдерди колдонууну талап кылат. Бул иш милдеттүү талаптарды бир түрдүү жана натыйжалуу колдонуу үчүн негизги болуп саналат. Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарын түшүндүрүүгө карата азыркы учурда түзүлгөн ыкмалар ушул эле максатка кызмат кылат.

Виктор Назаренко рынокту кооптуу продукциядан коргоону камсыздоо механизмдерине өзгөчө көңүл бурду. Анын айтымында, мониторингдин жыйынтыктары мамлекеттик көзөмөлдү (контролду) камсыз кылууда терс тенденциялар жөнүндө күбөлөндүрөт, бул негизинен көзөмөлдөө практикасын ар кандай жөнөкөйлөтүүдө чагылдырылат. Атап айтканда, текшерүүлөргө мораторийлер же мамлекеттик контролдун (көзөмөлдүн) башка чектөөлөрү киргизилген учурлар кездешет. Мындай жагдайды, албетте рыноктун нысапсыз катышуучулары колдонушат.

Виктор Назаренко ЕЭК менен ЕАЭБ Сотунун өз ара иштешүүсүн тереңдетүүнү жактап, ЕАЭБ Сотунун компетенциясы, анын ичинде, талаш-тартыштарды кароо менен жана техникалык регламенттердин жана СФС-чаралар чөйрөсүндөгү талаптардын талаптары боюнча түшүндүрмөлөрдү даярдоо практикасын эске алуу менен, Бирликтин укуктук базасын өркүндөтүү үчүн талап кылынарына ишенимин билдирди. Ал өз ара аракеттенүүнүн башка маанилүү багыты катары жөнгө салуунун мыкты тажрыйбаларын жайылтуу максатында мүчө мамлекеттердин мыйзамдарын шайкеш келтирүү каралган багыттар боюнча биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүүнү көрөт.