Жаңылыктар

16.02.2023

ЕАЭБде техрегламенттердин талаптарын сактоого көзөмөл жөнүндө макулдашуу күчүнө кирет

Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контролду (көзөмөлдү) жүзөгө ашыруунун принциптери жана мамилелери жөнүндө макулдашуу 2023-жылдын 24-февралында күчүнө кирет.

Документ кооптуу продукцияга жана шайкештикти баалоо жөнүндө негизсиз берилген документтерге карата чараларды көрүүдө техрегламенттердин жана аккредитттөө жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу органдардын талаптарынын сакталышын мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) органдарынын өз ара аракеттенүүсүнүн бирдиктүү принциптерин белгилейт.
 Макулдашууну ишке ашырууда Бирликтин жаңы актыларын иштеп чыгуу, ошондой эле мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдарын шайкеш келтирүү да каралат.

Макулдашуу менен төмөнкүлөр каралат:

- кооптуу продукцияны табуу жана рыноктон алып коюу, ошондой эле шайкештикти баалоо жөнүндө негизсиз берилген документтердин колдонулушун токтото туруу же токтотуу жөнүндө чечимдерди ыкчам кабыл алуу максатында, өлкөнүн ичинде да, ошондой эле өлкөлөрдүн ортосунда да мамлекеттик контролдоо органдарынын жана аккредиттөө боюнча органдардын өз ара аракеттенүү механизмдерин түзүү. Көрсөтүлгөн механизмдерди ишке ашыруу үчүн мамлекеттик контролдоо органдарынын аккредиттөө боюнча органдар менен өз ара аракеттенүү тартиби иштелип чыгат;

- башка мүчө мамлекеттин мамлекеттик контролдоо органы тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжалары боюнча кабыл алынган чарага макул эместиги жөнүндө ЕАЭБ мүчө мамлекетинин кайрылуусун Комиссия тарабынан каралышынын тартибин белгилөө. Документте мындай кайрылууну берүү жана кароо эрежелери, ошондой эле кабыл алынган чаралар боюнча сунуштамалар жөнүндө чечим кабыл алуу тартиби аныкталат.

Бирликтин көрсөтүлгөн актылары Комиссиянын Кеңеши тарабынан кабыл алынат.

Макулдашуу менен ошондой эле кооптуу продукция жөнүндө бирдиктүү маалыматтык тутумду түзүү каралат, ал мамлекеттик контролдоо органдары менен аккредиттөө боюнча органдардын ортосунда көрүлгөн чаралар жөнүндө маалымат менен ыкчам алмашууну камсыз кылат.

Макулдашууну ишке ашыруу техрегламенттердин милдеттүү талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль чөйрөсүндө ЕАЭБ өлкөлөрүнүн интеграциясынын деңгээлин жогорулатат. Ошону менен бирге соодада бир жактуу тартипте негизсиз тыюу салууларды белгилөө учурлары азаят.


Маалымат

Макулдашууну даярдоодо негизги принциптер - рынок субъекттеринин ак ниеттүүлүгүнүн презумпциясы, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылуу, мамлекеттик контролду жүргүзүүнүн системалуулугу, мамлекеттик контролдоо органдарынын даярдоочулардан, сатуучулардан, аткаруучулардан жана керектөөчүлөрдөн көз карандысыздыгы, жазалоонун алдында укук бузууну алдын алуунун артыкчылыгы болду.