1-ին մոդուլ

Ի՞նչ է տնտեսական ինտեգրացիան
ԵԱՏՄ-ի ձևավորման և զարգացման պատմություն
ԵԱՏՄ-ի տնտեսություն
ԵԱՏՄ-ը միջազգային հարաբերությունների համակարգում
Ինչպե՞ս է գործում ԵԱՏՄ-ը
Մակրոտնտեսական քաղաքականություն
Ռազնավարություն-2025

2-րդ մոդուլ

ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգիրք
Մաքսային վճարներ
Միասնական պատուհանի մեխանիզմը ԱՏԳ կարգավորման համակարգում
Լիազորված տնտեսական օպերատոր
Մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային ռեեստր
Ապրանքների արտաքին էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում փորձնական նախագիծ

3-րդ մոդուլ

ԵԱՏՄ-ի արդյունաբերական քաղաքականություն
Արդյունաբերական սուբսիդիաները ԵԱՏՄ-ում
ԵԱՏՄ-ի համաձայնեցված ագրոարդյունաբերական քաղաքականություն
Տեխնիկական կարգավորումը և ՍԲՍ միջոցները ԵԱՏՄ-ում
Տեխնիկական կարգավորման միասնական համակարգ
ՍԲՍ միջոցներ

4-րդ մոդուլ

Մրցակցության պաշտպանությունը ԵԱՏՄ-ում
Արգելքների վերացումը ԵԱՏՄ-ի ներքին շուկայում
Բիզնեսի շահերը հաշվի առնելը ԵՏՀ-ի որոշումներում
Մտավոր սեփականությունը ԵԱՏՄ-ում
Մրցակցությունը ԵԱՏՄ-ի շուկաներում
Անդրսահմանային շուկաներում մրցակցության ընդհանուր կանոնների խախտման նշաններ

5-րդ մոդուլ

Ծառայությունների տեղաշարժի ազատություն հնարավորություններ բիզնեսի համար
Ընդհանուր ֆինանսական շուկա

6-րդ մոդուլ

Աշխատանքային միգրացիան ԵԱՏՄ-ի աշխատանքի միասնական շուկայում
Սոցիալական ապահովությունը ԵԱՏՄ-ում
Սոցիալական ապահովությունը ԵԱՏՄ-ում

7-րդ մոդուլ

Բժշկական արտադրատեսակների ընդհանուր շուկա
Դեղամիջոցների ընդհանուր շուկա
ԵԱՏՄ-ում տրանսպորտի ոլորտում ինտեգրման առանցքային ուղղություններ
Ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկական շուկա
Նավթ և նավթամթերքների ընդհանուր շուկաներ
Գազի ընդհանուր շուկա

8-րդ մոդուլ

Արտաքին առևտրային քաղաքականություն։ Ընդհանուր դրույթներ
ԵԱՏՄ-ի առևտրատնտեսական համագործակցությունը երրորդ երկրների հետ
ԵԱՏՄ-ում ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների կիրառում
Ապրանքների թվային մակնշում