Նորություններ

19.08.2022 (Обновлено: 26.08.2022 09:39)

ԵՏՀ խորհուրդը երկարաձգել է ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետաձգում տրամադրելու լրացուցիչ հիմքի կիրառումը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը որոշում է ընդունել համակարգագոյացնող և կարկտագոյացնող ձեռնարկությունների կողմից, որոնց տնտեսությունների կայունացման բարձրացման միջոցների իրագործման նպատակով աջակցություն է ցուցաբերվում, ապրանքների (բացառությամբ արտադրության մեջ չօգտագործվող ենթաակցիզային ապրանքների) ներկրման դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման անտոկոս հետաձգում կամ տարաժամկետում տրամադրելու համար լրացուցիչ հիմքի կիրառումը մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը երկարաձգելու մասին:

Նախկինում ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունների կայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցների իրագործման շրջանակներում հետաձգում տրամադրելու նման լրացուցիչ հիմք սահմանվել էր մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։

Ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման նման հետաձգում կամ տարաժամկետում ստանալու համար անհրաժեշտ է մաքսային մարմին ներկայացնել լիազորված պետական ​​մարմնի՝ ազգային օրենսդրությանը համապատասխան տրամադրված հաստատումը:

Տեղեկանք

Ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման անտոկոս հետաձգում կամ տարավճարում տրամադրելու լրացուցիչ հիմքը սահմանվել է ԵՏՀ Խորհրդի 2022 թվականի ապրիլի 15-ի N 75 որոշմամբ։