Аккредитация жана мамлекеттик көзөмөлдү айкалыштыруу

 
АККРЕДИТАЦИЯ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК КӨЗӨМӨЛДҮ АЙКАЛЫШТЫРУУ

Аккредитация

2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге ылайык, аккредитация - аккредитация боюнча орган шайкештикти баалоо боюнча органдын (анын ичинде сертификаттоо боюнча орган, сыноо лабораториясы (борбору)) шайкештикти баалоонун белгилүү бир жаатында иштерди аткарууга компетенттүүлүгүн расмий таануу.   

Мүчө мамлекеттердин улуттук системаларында шайкештикти баалоо боюнча органдарды (анын ичинде сертификаттоо боюнча органдарды жана сыноо лабораторияларын (борборлорун)) мүчө мамлекеттер аккредитация боюнча органдар 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин 54-беренесинин жоболорун аткарганда өз ара таанышат. 

 
 

Мүчө мамлекеттер аккредитация чөйрөсүндө мыйзамдарды төмөнкүдөй жолдор менен айкалыштырат:

*эл аралык стандарттардын жана аккредитация боюнча эл аралык жана аймактык уюмдар тарабынан кабыл алынган башка документтердин негизинде аккредитация жаатындагы эрежелерди кабыл алуу;

*аккредитация жаатында, эл аралык стандарттардын негизинде иштелип чыгарылган мамлекеттер аралык стандарттарды колдонуу;

*лабораториялар аралык салыштырма сыноолорду (лабораториялар аралык салыштырууларды) өткөрүүнү камсыздоо жана уюштуруу;

*маалыматтын ачыктыгы, бекер жана өз убагында болуу принциптеринин негизинде аккредитация жаатында маалымат алмашуу.


Биримдиктин мүчө мамлекеттеринин аккредитация боюнча органдарынын атаандашуусуна жол бербөө үчүн бир мүчө мамлекеттин шайкештикти баалоо боюнча органы кайсыл мүчө мамлекеттин аймагында юридикалык жак катары катталса, ошол мүчө мамлекеттин аккредитациялоо боюнча органына аккредитация алуу максатында кайрылат.
 


Биримдиктин алкагында Сертификаттоо боюнча органдардын жана сыноо лабораторияларынын (борборлорунун) бирдиктүү реестри колдонулат. Бирдиктүү реестр улуттук бөлүктөрдөн турат, аларды түзүүнү жана жүргүзүүнү Биримдиктин мүчө-мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары камсыздашат. 

Сертификаттоо боюнча органды же лабораторияны Бирдиктүү реестргекиргизүү Бажы биримдигинин Комиссиясынын 2010-жылдын 18-июнундагы № 319 чечимименен бекитилген Тартипке ылайык жүргүзүлөт. 


 
 
Мамлекеттик контроль (көзөмөл)


2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге ылайык Биримдиктин техникалык регламенттеринин талаптарынын аткарылышына мамлекеттик контроль (көзөмөл) мүчө мамлекеттердин мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүлөт.

Биримдиктин техникалык регламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик контроль (көзөмөл) чөйрөсүндө мүчө мамлекеттердин мыйзамдарын айкалыштырууга карата принциптер жана ык-амалдар Биримдиктин алкагындагы эл аралык келишим менен аныкталат.


Мүчө мамлекеттер Комиссиянын техникалык регламенттерди жүзөгө ашыруу жана Биримдиктин техникалык регламенттеринин талаптарынын аткарылышына мамлекеттик контролдун (көзөмөлдүн) натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштарды даярдоо жагында чечимдерин аткарууга мониторингди жана анализди Евразия экономикалык комиссиясы жүргүзөт.