Интеллектуалдык менчик боюнча консультативдик комитет

Комитет жөнүндө Жобо Комитеттин курамы  

Комитеттин негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

Комиссия үчүн интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү сунуштарды даярдоо;


интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү маселелер боюнча консультацияларды өткөрүү;


мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү өз ара кызматташуусу боюнча сунуштарды даярдоо;

мүчө мамлекеттер үчүн интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү Комиссиянын сунуштамаларынын долбоорлору боюнча сунуштарды даярдоо;

кончультацияларды өткөрүүнүн алкагында интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү башка маселелерди кароо, анын ичинде анын компетенциясына интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү маселелер, ошондой эле аталган маселелер боюнча сунуштарды даярдоо кирген Коллегиянын мүчөсүнүн буйругу боюнча.Интеллектуалдык менчик боюнча консультативдик комитет Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 25-сентябрындагы № 172 чечими менен түзүлгөн. 

Интеллектуалдык менчик боюнча консультативдик комитеттин төрагасы – Коллегиянын Экономика жана каржы саясаты боюнча мүчөсү (Министр) Тимур Мекешевич Жаксылыков.
    
 Комитеттин жумушчу органы болуп Интеллекуталдык менчик объектилерине болгон укукту коргоо иш-аракеттерин координациялоо комитетчеси саналат.


 

Интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укукту коргоо иш-аракеттерин координациялоо комитетчеси