Эмгек миграция департаменти

«Эмгек миграция департаменти» темасындагы чечимдер

82
25.05.2021 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 82 О составе Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза
122
23.12.2020 Решение Совета ЕЭК № 122 О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года
177
15.12.2020 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 177 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией
по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза
от 20 декабря 2019 года»
104
25.06.2019 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 104 О составе Консультативного комитета по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза
18
29.04.2019 Распоряжение Совета ЕЭК № 18 О проекте Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза

ченемдик документтер

Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин “Эмгек миграциясы” деген XXVI бөлүгү Мүчө мамлекеттердин эмгекчилерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө медициналык жардам көрсөтүү тууралуу протокол (Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимге карата №30 тиркеме) Үчүнчү өлкөлөрдөн мыйзамсыз эмгек миграциясына каршы аракеттерди көрүү боюнча кызматташуу тууралуу келишим. Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин “Интеллектуалдык менчик” деген XXIII бөлүгү. Интеллектуалдык менчик объекттерин коргоо жана укугун коргоо жөнүндө протокол (Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимге карата №26 тиркеме) 2015-жылдын 8-сентябрындагы Интеллектуалдык менчик объекттерине укуктарды коргоо боюнча аракеттерди координациялоо жөнүндө келишим (депозитарий мүчө мамлекеттер тарабынан КЕлишимдин күчүнө кириши үчүн зарыл болгон ички мамлекеттик жол-жоболордун аткарылышы тууралуу кат жүзүндөгү акыркы билдирүүнү алган күндөн тартып күчүнө)