Жаңылыктар

14.09.2023 (Обновлено: 21.09.2023 12:52)

ЕАЭБ "коркунучтуу" оюнчуктардын жүгүртүлүшүн жөнгө салат

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы балдарды алардын психикалык саламаттыгына терс таасирин тийгизген оюнчуктардан коргоо максатында, "Балдарды жана өспүрүмдөрдү алардын ден-соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо жөнүндө" сунуштаманы кабыл алды.

Армения Республикасына, Беларусь Республикасына жана Кыргыз Республикасына Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин катышуучу мамлекеттеринин Парламенттер аралык Ассамблеясынын 33-пленардык отурумунда кабыл алынган (2009-жылдын 3-декабрындагы № 33-15), балдарды алардын ден-соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирген маалыматтардан коргоо жөнүндө моделдик мыйзамды өз мыйзамдарына имплементациялоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сунушталган, өлкөлөрдөгү социалдык-экономикалык өнүгүүнүн жана укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен.

Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттерине "маалыматтык продукция" түшүнүгүн үстөл оюндарына, ошондой эле балдар жана өспүрүмдөр үчүн арналган, алардын ден-соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү сүрөттөрдү (мисалы, кийим, портфель, рюкзактар, велосипеддер, мектеп-жазуу шаймандары) камтышы мүмкүн болгон башка продукцияга карата колдонуунун максатка ылайыктуулугун карап чыгуу сунушталган.

Болуп өткөн талкууну эске алуу менен, Бажы бирлигинин "Оюнчуктардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине балдарды оюнчуктардын терс таасиринен коргоо бөлүгүндө аларга карата минималдуу талаптарды белгилөө мүмкүнчүлүгүн караган өзгөртүүлөрдү даярдоо боюнча ишти белгиленген тартипте улантуу максатка ылайыктуу деп табылды.

Маалымат

Моделдик мыйзам балдарды алардын физикалык жана психикалык саламаттыгына, адеп-ахлактык, руханий, психикалык, физикалык жана социалдык өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоого байланышкан мамилелерди жөнгө салат, анын ичинде балдар үчүн арналган маалыматтык продукцияны жана адамдардын аныкталбаган чөйрөсү үчүн арналган маалыматтык продукцияны жүгүртүүдө. Казакстан Республикасында жана Россия Федерациясында анын негизинде тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган.