Жаңылыктар

09.12.2022 (Обновлено: 14.12.2022 16:15)

ЕАЭБдин кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногу кеңейтилет

2023-жылдын 1-январынан тарта Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү рыногунун форматына кызмат көрсөтүүлөрдүн 14 сектору, алардын ичинде - метеорология кызмат көрсөтүүлөрү, тиричилик жана башка көмөкчү кызмат көрсөтүүлөр бар.

Кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногун (КБР) түзүү товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга, керектөөчүлөр үчүн бааларды жана тарифтерди төмөндөтүүгө, кызмат көрсөтүүчүлөрдүн уруксаттарды кайра алуу жана юридикалык жакты уюштуруу зарылчылыгы менен байланышкан чыгымдарын кыскартууга, персоналдын квалификациясын жана юридикалык жакты күтүү боюнча чыгымдарды тастыктоого өбөлгө түзөт.

2015-жылдан тарта кызмат көрсөтүүлөрдүн 128 сектору этап менен КБР форматына өткөн, алардын ичинде курулуш жана туристтик кызмат көрсөтүүлөр жана башкалар сыяктуу, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн экономикалары үчүн маанилүү багыттар бар.

Маалымат

Кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногу – бул кызмат көрсөтүүлөрдүн конкреттүү секторунун абалы, анда тараптар басмырлоочу, сандык жана башка чектөөлөрдү колдонушпайт, уруксаттар жана квалификациялар таанылат жана юридикалык жак формасында кошумча түзүүсүз, Бирликтин бүтүндөй аймагында кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берет.