Жаңылыктар

21.11.2023 (Обновлено: 27.11.2023 09:43)

ЕЭК Дары формаларынын номенклатурасына өзгөртүүлөрдү киргизди

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 21-ноябрдагы отурумунда кабыл алынган чечимде Евразия экономикалык бирлигинин 2022-жылы чыккан Фармакопеясынын 2-бөлүгүнө ылайык медициналык колдонуу үчүн дары препараттарынын дары формаларынын аталыштары унификацияланды.


Кабыл алынган чечим Бирликтин катталган дары каражаттарынын бирдиктүү реестрин жүргүзүүдө дары формаларынын сапатын баалоо жана аларды бир түрдүү көрсөтүү үчүн Бирликтин Фармакопеясына ылайык дары формаларынын аталыштарын түзүүгө жана бирдейлештирилген терминдерди колдонууга карата бирдиктүү ыкмаларды аныктоого мүмкүндүк берет.

Ошондой эле документ ветеринардык дары препараттарынын дары формаларынын номенклатурасы менен толукталган. Бул көрсөтүлгөн дары формаларынын аталыштарын калыптандырууга жана ветеринардык дары препараттарынын сапатын ЕАЭБ мамлекеттеринин ветеринардык дары каражаттарын жүгүртүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдары (эксперттик мекемелер) тарабынан баалоону жүргүзүүгө бир түрдүү мамиле жана Бирликтин катталган ветеринардык дары препараттарынын реестрин жүргүзүүдө дары формаларын бир түрдүү көрсөтүү үчүн зарыл.