Жаңылыктар

14.11.2016

ЕАЭБ эконосикалык өнүгүүсүнүн чакырыктары жана мүмкүнчүлүктөрү: регионалдуу жана глобалдуу контекст

Page Content14-ноябрда Евразия экономикалык  комиссиясы БУУнун Соода жана өнүгүү боюнча конференциясы (ЮНКТАД) жана Эл аралык банк менен биргеликте “ЕАЭБнын эконосикалык өнүгүүсүнүн чакырыктары жана мүмкүнчүлүктөрү: регионалдуу жана глобалдуу контекст” деген темадагы эл аралык регионалдык семинар уюштурууда. Семинар дүйнөлүк экономиканы өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери жана евразиялык мейкиндикте өлкөлөрдүн Евразия экономикалык биримдигинин мисалында регионалдык интеграциялык блоктордун макулдашылган макулдашылган макроэкономикалык саясатын жүргүзүү контекстинде интеграциялык жакындашуу аспектилерине арналган. Учурда дүйнөдө экономикалык өсүш арым анчалык эмес; өнүккөн өлкөлөрдө сыяктуу эле, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө да системалуу мүнөздөгү олуттуу тобокелдиктерге ээ. Кытайда жана Европа союзунда экономикалык өнүгүүнүн басаңдашы сырьелук жана энергетикалык ресурстарга баанын төмөн болушу, глобалдуу масштабда координацияланган  демилгелөөчү макроэкономикалык чаралардын жок болушу көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жана өткөөл экономикалуу мамлекеттерде улуттук финансылык туруктуулуту жана демилгелөөчү чараларды бир эле учурда баланстоого аракеттенүүсүнө алып келет. Глобалдуу мүнөздөгү системалуу тобокелдиктер көбөйүү тенденциясына ээ. ЮНКТАД эскерткендей, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр тдүйнөлүк туруксуз финансылык рыноктордун, анын ичинде капиталдыналып сатарлык агымынын терс таасирине ийкемдүү болуп калат. Ошол эле учурда рыноктору калыптанып келе жаткан өлкөлөрдө  финансылык чөйрөнүн жөнгө салынбашы экономикалык өсүштүн узак мөөнөттүү өсүшү үчүн тиешелүү кесепеттери  менен капитал салуунун натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнүн төмөндөө процессине алып келет. Алдыдагы семинардын алкагында Комиссияда өнүгүүнүн глобалдуу жана регионалдык тенденцияларын жана алардын Евразия экономикалык биримдигине таасирин, ошондой эле ЕАЭБ өлкөлөрүнүн алдында турган мүмкүнчүлүктөргө жана чакырыктарга иликтөөлөр талкууланат. Семинарда БУУ системасынын (ЮНКТАД, ЭСКАТО, ЭВФ, Дүйнөлүк банк) алдыңкы эл аралык экономикалык уюмдар өзүлөрүнүн жылдык докладдарын сунушташат, алар дүйнөлүк жана регионалдык экономиканы өнүктүрүүнүн эң эле көйгөйлүү аспектилерине арналган. Эл аралык банк ЕАЭБ алкагында өз ара эсептешүүлөрдө улуттук валюталарды колдонууга киргизүүнүн келечектерине баяндама жасайт. Пландаштырылган баяндамалардын жыйынтыгында Биримдиктин мамлекеттерине тышкы тааисрлердин  кесепеттерин, анын ичинде регионалдык интеграциялык блоктордук жана бирикмелердин координацияланган макроэкономиаклык саясатын жүргүзүү инструменттеринин жардамы менен нивелирлөө боюнча сунуштарды жана көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга багытталган эксперттик талкуу болжолдонот. Эл аралык экономикалык институттарынын докладдарынын презентациясы орус тилине синхрондуу которуп берүү мүмкүнчүлүгү менен англис тилинде болот. Регионалдык семинардын англис тилиндеги программасы Регионалдык семинардын орус тилиндеги программасы И чара өтүүчү жер: Москва шаары, Смоленский бульвары 3\5- үй, конференц - зал (4- кабат, №408)  Бардык каалоочуларды семинарда биргелешип иштөөгө чакырбыз жана катышуусун Румянцева Юлия Владимировнага +7(495) 669 24 00 (4698) телефону же  rumyanceva@eecommission.org электронудк почтасы аркылуу 2016-жылдын 10-ноябрын чейин тастыктоону суранабыз. Байланышуучу адам: Макроэкономикалык саяат департаментинин кызматташуу бөлүмүнүн начальнигинин орун басары Плачинда Лариса Юрьевна,   тел.: +7 (495) 669 24 00, доб. 4655), электронная почта: plachinda@eecommission.org Маалымат Эл аралык банк Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин мүчө өлкөлөрүнүн мамлекеттик капиталында 100% катышуусу менен эл аралык эсептешүү банкы жана кредиттик институту  болуп саналат. ​