Жаңылыктар

21.11.2023 (Обновлено: 27.11.2023 09:32)

ЕАЭБ мамлекеттери мал чарбасындагы селекциялык жетишкендиктерди апробациялоо жана бодо малдын сүт өндүрүмдүүлүгүнө баа берүү процесстерин унификациялайт

21-ноябрда Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүндө айыл чарба жаныбарларынын жаңы породаларын, түрлөрүн, тукумдарын жана кроссторун апробациялоону жүргүзүү тартибине өзгөртүүлөрдү киргизди. Тактап айтканда, "апробациялануучу айыл чарба жаныбарларынын жаңы породаларынын, типтеринин, тукумдарынын жана кроссторунун айырмалуулугуна, бир түрдүүлүгүнө, туруктуулугуна жана ооруларга туруштук берүүсүнө баа берүү" тиркемеси менен толуктады.

Документ айыл чарба жаныбарларынын түрдүк өзгөчөлүктөрүн жана өндүрүмдүүлүгүнүн багыттарын эске алуу менен даярдалган. Анда көрсөткүчтөрдү аныктоонун (эсептөөнүн) алгоритмдери, сыпаттамалар (иллюстрацияларды кошкондо) жана мал чарбасындагы селекциялык жетишкендиктердин бир түрдүүлүгүн, айырмалуулугун, туруктуулугун жана ооруларга туруштук берүүсүн баалоодо эске алынуучу белгилерди өлчөөнүн, аныктоонун, изилдөөнүн ыкмалары камтылат. Документте ЕАЭБ алкагында апробациялануучу жаңы селекциялык жетишкендиктерди айырмалуулукка, бир түрдүүлүккө, туруктуулукка жана ооруларга туруштук берүүгө баалоонун бирдиктүү ыкмасын колдонуу каралган. Бул бодо малга, кой-эчкилерге, чочколорго, жылкыларга, төөлөргө, бугуларга, канаттууларларга, териси баалуу жаныбарларга, балыктарга, аарыларга тиешелүү.

"Киргизилип жаткан өзгөртүүлөр апробациялоону жүргүзүүдө укуктук негизди түзүүнү аяктоого, мал чарбачылыгында түзүлүп жаткан селекциялык жетишкендиктерди бекитүү боюнча ишти унификациялоого жана алардын ЕАЭБ алкагында таанылышын камсыздоого мүмкүндүк беришет. Бул, өз кезегинде, жаныбарлардын өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшүнө, атаандаштыкка жөндөмдүү асыл тукум продукцияны өндүрүү көлөмдөрүн өстүрүүгө, импорттон көз карандылыкты төмөндөтүүгө жана өз ара жеткирүүлөрдүн көлөмдөрүнүн өсүшүнө өбөлгө түзөт", – деп белгиледи ЕЭКтин өнөр жай жана агроөнөр жай комплекси боюнча мүчөсү (министр) Артак Камалян.

Коллегиянын отурумунда ошондой эле "сүт өндүрүмдүүлүгүн эсепке алууга жана сүт багытындагы бодо малдын сүтүнүн сапатын лабораториялык текшерүүдөн өткөрүүгө карата унификацияланган ыкмалар жөнүндө" сунуштама кабыл алынды.

Бирлик мамлекеттеринин тажрыйбасын жана Жаныбарларды эсепке алуу боюнча эл аралык комитеттин (ICAR) сунуштамаларын эске алуу менен даярдалган документ бодо малдын сүт өндүрүмдүүлүгүнө баа берүү процесстеринин аныктыгын жогорулатууга багытталган. Сунуштаманын жоболорун киргизүү мүчө мамлекеттерде объективдүү, көз карандысыз селекциялык эсепке алуу тутумун, компетенциясына эл аралык таанылган принциптердин негизинде асыл тукум малдын сүт өндүрүмдүүлүгүн эсепке алууну жүргүзүү жана контролдоо маселелери кирген ассистенттик кызматтардын иштөө тартибин түзүүгө өбөлгө түзөт.

Кабыл алынган документтер асыл тукум ишин уюштуруунун жана жүргүзүүнүн деңгээлин жогорулатууга мүмкүндүк берет, Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүндө атаандаштыкка жөндөмдүү асыл тукум продукциясын өндүрүүнү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт.

Маалымат

Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринде айыл чарба жаныбарларынын жаңы породаларын, типтерин, тукумдарын жана кроссторун апробациялоо тартиби Комиссиянын Коллегиясынын 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 113 чечими менен бекитилген. Өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин мал чарбасындагы селекциялык жетишкендиктердин айырмалуулугуна, бир түрдүүлүгүнө жана туруктуулугуна баа берүү мүчө мамлекеттерде улуттук мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылып келген.