Жаңылыктар

17.04.2024 (Обновлено: 19.04.2024 09:49)

ЕАЭБ боюнча керектөө бааларынын индекси 2024-жылдын мартында 107,5%ды түздү

Евразия экономикалык бирлиги боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси 2024-жылдын март айында 2024-жылдын февралына салыштырмалуу 100,4%ды, 2023-жылдын декабрына салыштырмалуу 102%ды түздү.

2023-жылдын мартына салыштырмалуу ЕАЭБ боюнча акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө баалардын олуттуу өсүшү байкалган (8,7%). Бул мезгилдин ичинде азык-түлүк товарларына баалар 7,5%га, азык түлүк эмес товарларга — 6,7%га жогорулаган.

Россияда азык-түлүк товарларына баалар ЕАЭБ боюнча деңгээлден жогору өскөн (8,1%га). Азык-түлүк эмес товарларга баалардын жогорку көрсөткүчү Кыргызстанда (9,6%га) жана Казакстанда (8,2%га), акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө — Казакстанда (13,2%га) жана Кыргызстанда (9,2%га) белгиленген.

Кененирээк статистикалык маалымат ЕЭКтин Статистика департаментинин баракчасында "Керектөө бааларынын индекси жөнүндө" бөлүмүндө көрсөтүлгөн.