Жаңылыктар

19.05.2022

ЕАЭБде фармакологиялык көзөмөлдөө процесстери деталдаштырылды

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши Евразия экономикалык бирлигинин Тийиштүү фармакологиялык көзөмөлдөө иш-тажрыйбасынын эрежелеринин жаңы редакциясын бекитти.

Дары-дармек препараттарынын өндүрүүчүсү жооп берген фармакологиялык көзөмөлдөө процесстери деталдаштырылды. Өндүрүүчүнүн жана ыйгарым укуктуу органдардын өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Коопсуздукту активдүү мониторингдөө ыкмаларын колдонуу, ошондой эле коопсуз эмес дары-дармек препараттарын атайын эскертүүчү белгилер менен маркалоону колдонуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйтүлдү.

Жаңы редакция Бирликтин өлкөлөрүнүн фармакологиялык көзөмөл жүргүзүү тажрыйбасын жана мыкты эл аралык мамилелерди эске алат.

Ошондой эле, ЕЭК Кеңеши дары-дармектерди медициналык колдонуу боюнча нускамага (ичине салынма баракчага) коюлуучу талаптарга өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага адамдын канынын плазмасын кайра иштетүү аркылуу алынган препараттардын коопсуздугу жөнүндө эскертүүнү камтыган маалыматтын кириши каралган. Бирликтин өлкөлөрүнүн дары-дармек өндүрүүчүлөрүнүн кан препараттары менен кошо вирус агенттерин өткөрүүгө карата кабыл алынган коопсуздук чаралары жөнүндө атайын эскертүүлөрдү көрсөтүүгө карата бирдиктүү мамилелери белгиленген. Бул Бирликтин өлкөлөрүндө дары-дармек препаратынын жалпы мүнөздөмөсүнө жана анын ичине салынма баракчасынын текстине экспертиза жүргүзүүдө мүмкүн болгон айырмачылыктарды болтурбоого мүмкүндүк берет.