Жаңылыктар

29.02.2024 (Обновлено: 01.03.2024 15:17)

ЕЭКте "бирдиктүү терезе" механизмин ишке ашыруу каралды

Евразия экономикалык бирлигинде тышкы экономикалык ишмердикти жөнгө салуу тутумунда "бирдиктүү терезе" механизмин ишке ашыруунун артыкчылыктуу инструменттерин иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ өзүнүн отурумун өткөрдү.

Ага Евразия экономикалык комиссиясынын бажы кызматташтыгы боюнча блогунун жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын "бирдиктүү терезе" улуттук механизмдерин өнүктүрүү долбоорлоруна тартылган өкүлдөрү катышышты.

"Бирдиктүү терезе" механизмин ишке ашыруу инструменттеринин артыкчылыктуулугун баалоо үчүн Бирлик өлкөлөрүнүн кызыкдар мамлекеттик органдарын, юридикалык жактарын жана бизнес-коомдоштуктарын сурамжылоого байланыштуу маселелер каралды. Ошондой эле жумушчу топтун адистери 2025-жылга чейин евразия экономикалык интеграциясын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарына ылайык, мүчө мамлекеттерде "бирдиктүү терезе" улуттук механизмдерин киргизүү боюнча 2024-жылы жүргүзүлө турган пилоттук долбоорлорду демонстрациялоону талкуулашты.

Тараптардын өкүлдөрү сурамжылоо жүргүзүүнүн ыкмаларын жана формаларын,
ошондой эле ЕАЭБ мамлекеттеринде пилоттук долбоорлорду демонстрациялоонун элементтерин талкуулашты. Мындай иштин максаттарынын бири – чарбакер субъекттер үчүн ТЭИ жүргүзүү процессинин ыңгайлуулугун жана айкындыгын камсыздоо, бизнеске көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу.

Маалымат

ЕЭК Кеңешинин 2021-жылдын 5-апрелиндеги № 4 "2025-жылга чейин Евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралардын планы жөнүндө" тескемеси менен Стратегия-2025ти жүзөгө ашыруу боюнча чаралар, механизмдер жана иш-чаралар аныкталган.

Иш-чаралар планынын 9.4-пунктунун бөлүгүндө төмөнкүдөй иш-чаралар аныкталган:

- Бирлик органдарынын "бирдиктүү терезе" улуттук механизмин ишке ашыруунун артыкчылыктуу инструменттерин ченемдик бекитүүнү камсыздаган актыларын даярдоо;

– андан ары алардын шайкештигин жана маалыматтарды алмашуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо максатында "бирдиктүү терезе" улуттук механизмдерин киргизүү боюнча пилоттук долбоорлорду демонстрациялоого багытталган иш-чараларды уюштуруу.