Жаңылыктар

26.10.2023 (Обновлено: 07.11.2023 16:08)

ЕАЭБдин жалпы электр энергетикалык рыногун өнүктүрүүнүн кезектеги этабы аяктады

Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн Өкмөттөрүнүн башчылары Электр энергиясы менен өз ара соода жүргүзүү эрежелерин, ошондой эле Мамлекеттер аралык кесилиштердин өткөрүү жөндөмдүүлүгүн аныктоо жана бөлүштүрүү эрежелерин бекитишти. Бул электр энергиясынын жалпы рыногунун ийгиликтүү иштеши үчүн Бирликте кабыл алуу зарыл болгон төрт негизги эреженин экөөсү.

Бул документтерди кабыл алуу менен Бирликтин жалпы электр энергетикалык рыногунун иштөөсү үчүн укуктук базаны түзүүнүн кезектеги этабы аяктады. Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошевдин айтымында, эрежелердин бул топтомун кабыл алуу мындай рынокту түзүүгө карай олуттуу кадам болуп саналат. Эрежелер борборлоштурулган соода операторлорунун жана каттоочунун рыноктун иштешин камсыз кылган керектүү инфраструктураны түзүүгө даярдыкты тездетүүгө мүмкүндүк берет.

Комиссия жана Бирлик өлкөлөрү жалпы электр энергетикалык рыноктун иштөөсүнүн калган эрежелерин жана анын талаптагыдай иштешин камсыз кылуучу ченемдик укуктук актыларды даярдоону аяктоо боюнча көптөгөн иш-чараларды жүргүзө элек.

Маалымат

Электр энергиясын өз ара соодалоонун эрежелеринде катышуучулардын жалпы рынокко кирүү, кошулуу жөнүндө келишим түзүү тартиби жана жол-жоболору, сооданын катышуучуларынын келечектеги рыноктун инфраструктурасы менен өз ара аракеттенүү механизмдери каралган. Мындан тышкары, эрежелерде сатып алуу-сатуу келишимдерин түзүү, каттоо, эсепке алуу, бузуу тартиби аныкталган, соода жүргүзүлө турган мамлекеттер аралык кесилиштердин тизмеси камтылган.

Өткөрүү жөндөмдүүлүгүн аныктоо жана бөлүштүрүү эрежелеринде жалпы электр энергетикалык рыноктун иштөөсү үчүн зарыл болгон шарттар жана анын катышуучулары тарабынан электр берүүнүн мамлекеттер аралык линияларынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн басмырлоосуз пайдалануу камсыз кылынат. Эрежелерди кабыл алуу Бирликтин жалпы рыногунда түзүлгөн бүтүмдөрдүн техникалык ишке ашпай калышынан улам мүмкүн болгон электр энергиясын сатуучулардын жана сатып алуучулардын экономикалык тобокелдиктерин төмөндөтүү үчүн зарыл.