Ишкердик маселелери боюнча консультативдик комитет

Комитет тууралуу Жобо Комитеттин курамы 

Комитеттин негизги милдети болуп сунуштарды, анын ичинде аларды эң мыкты эл аралык тажрыйбанын негизинде төмөнкү маселелер боюнча сунуштарды даярдоо болуп саналат:

Бирликтин мүчө мамлекеттеринин (мындан ары – мүчө мамлекеттер) аймагындагы ишкердик жана инвестициялык ишмердик чөйрөсүндөгү бирдиктүү саясатты калыптандыруу жана ишке ашыруу;

ишкердик ишмердик чөйрөсүндөгү ашыкча административдик тоскоолдуктарды четтетүү;

бизнес-климатты, анын ичинде мүчө мамлекеттердин аймагындагы инвестициялык ишмердикти жана өз ара кызмат көрсөтүүлөрдү соодалоону жакшыртуу.

Ишкердик маселелери боюнча консультативдик комитет Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 25-сентябрдагы № 171 чечими менен түзүлгөн.

Комитеттин азыркы курамы Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2017-жылдын 29-августундагы № 110 тескемеси менен бекитилген. Комитеттин курамы аткаруучу бийликтин, ишкерлер асссоцияциясынын, соода-өнөр жай палатасынын жана Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин башка уюмдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн. Армения Республикасы Комитеттин 7 мүчөсү тарабынан көрсөтүлгөн, Беларусь Республикасы - 14, Казакстан Республикасы – 16, Кыргыз Республикасынан – 7, Россия Федерациясы - 20.

Ишкердик маселелери боюнча консультативдик комитеттин төрагасы – Коллегиянын экономика жана каржы саясаты боюнча мүчөсү (министр) Тимур Мекешевич Жаксылыков.

 

Комитеттин жумушчу органы болуп комитетчелер эсептелет:


өз ара соода жүргүзүү жана инвестициялык ишмердик чөйрөсүндөгү ашыкча тоскоолдорду четтетүү  (курамы);
 тышкы соода жүргүзүү ишмердиги чөйрөсүндөгү ашыкча тоскоолдорду четтетүү боюнча (курамы). 

Комитеттин алдында эксперттик топтор түзүлгөн:


Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин улуттук өнүгүү институттарынын өз ара аракеттенүү маселелери боюнча (курамы);
Евразиялык экономикалык бирликке мүчө мамлекеттердин мамлекеттик-жек өнөктөштүк механизмдерин өнүктүрүү боюнча (курамы).

Өз ара соода жүргүзүү жана инвестициялык ишмердик чөйрөсүндөгү ашыкча тоскоолдорду четтетүү боюнча


 

Тышкы соода жүргүзүү ишмердигиндеги ашыкча тоскоолдуктарды четтетүү боюнча комитетчелер

 

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин улуттук өнүгүү институттарынын өз ара аракеттенүү маселелери боюнча эскперттик топ


 

Евразия экономикалык бирлигинин алкагындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн механизмдерин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ