Жаңылыктар

19.09.2022 (Обновлено: 26.09.2022 16:24)

ЕАЭБ табигый монополиялар чөйрөсүндө интеграцияны тереңдетүү боюнча документтерди даярдоону улантууда

Табигый монополиялар чөйрөсүндөгү жол картасынын экинчи этабынын иш-чараларын жүзөгө ашыруунун орто аралык жыйынтыктары Комиссиянын профилдик консультативдик комитетинин 25-отурумунда, 16-сентябрда ЕЭКтин энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзыбек Кожошевдин төрагалыгы астында чыгарылды.
Комитет Комиссиянын Коллегиясынын "ЕАЭБ өлкөлөрүнүн табигый монополияларынын субъекттеринин ишин жөнгө салуунун бирдиктүү принциптерин жана жалпы эрежелерин колдонуу жөнүндө" сунуштамасынын долбоорунун үстүндө иштөөнүн жүрүшүн, ошондой эле "бешилтик" өлкөлөрүнүн шайкеш келтирүүгө жана жакындоого жаткан ченемдик-укуктук актыларынын тизмегине сунуштардын долбоорун карап чыкты. Отурумдун катышуучулары иштелип жаткан долбоорлордун маанилүүлүгүн белгилешти, анткени алар кийинчерээк Бирлик өлкөлөрүнүн мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен түздөн-түз байланыштуу.

Отурумдун жүрүшүндө ошондой эле 2022-жыл үчүн табигый монополиялар чөйрөсүндө жасалган иштер жөнүндө баяндаманын (маалыматтын) түзүмү бекитилди. Кийинчерээк ал Бирликтин органдарына сунушталат. Мамлекет башчыларына документ 2023-жылдын май айында сунушталышы пландалат.

Эске салсак, ЕАЭБ жөнүндө келишимдин жоболору ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ортосундагы соодага таасир тийгизүүчү табигый монополиялардын кызмат көрсөтүүлөрүнө жайылтылат. Бул мунай жана мунай өнүмдөрүн ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр, электр энергиясын берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр, магистралдык темир жол тармактарынын кызмат көрсөтүүлөрү, темир жол ташуулары, аэропорттордун жана порттордун кызмат көрсөтүүлөрү, аэронавигация кызматтары ж.б.


Маалымат

Табигый монополиялар чөйрөсүндө ЕАЭБ мамлекеттеринин мыйзамдарын шайкеш келтирүүнү жүргүзүүнүн ырааттуулугун аныктоо боюнча жол картасы ЕЭК Кеңеши тарабынан 2017-жылдын декабрында бекитилген жана үч этаптан турат.

Биринчи этапта (2019-2020-жж.) Бирликтин катышуучу өлкөлөрүнүн мыйзам актыларын комплекстүү изилдөө жүргүзүлгөн.

Жол картасынын экинчи этабында төрт документти иштеп чыгуу каралган, алардын экөө үстүбүздөгү жылы Комиссиянын Коллегиясы тарабынан кабыл алынган:

– "Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин табигый монополиялар чөйрөсүндөгү мыйзамдарын шайкеш келтирүүнү баалоонун сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү жөнүндө" сунуштама (Комиссиянын Коллегиясы тарабынан 22.03.2022 № 9 кабыл алынган),

– "Кызмат көрсөтүүлөрдү табигый монополиялар чөйрөсүнө киргизүүнүн негизги критерийлери жана шарттары жөнүндө" сунуштама (Комиссиянын Коллегиясы тарабынан 19.04.2022 № 15 кабыл алынган).

Жыйынтыктоочу этапта Бирликтин мүчө мамлекеттери тарабынан мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча иш-чаралар жана Комиссия тарабынан Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин тапшырмаларынын аткарылышына мониторинг ишке ашырылат.