Жаңылыктар

28.09.2023

ЕЭК өткөрмө түтүк транспорту аркылуу үчүнчү өлкөлөр аркылуу өткөрүлүүчү товарлардын транзитин өркүндөтүүдө

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы 25-сентябрдагы отурумунда ЕЭК Коллегиясынын 2023-жылдын 30-майындагы № 73 чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими кабыл алынып, ал транзиттик декларацияны толтуруунун формасын жана тартибин аныктайт.

Өзгөртүү бизнеске Евразия экономикалык бирлигинин мүчөсү болуп саналбаган мамлекеттин аймагы аркылуу, ташып чыгуу жана ташып кирүү пункттарынын ортосунда бажы транзитинин бажы жол-жоболоруна ылайык өткөрмө түтүк транспорту менен өткөрүлүүчү товарларга карата транзиттик декларация катары товарларга карата декларацияны пайдаланууга мүмкүндүк берет.

Чечим ал расмий жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет жана ЕЭК Коллегиясынын 2023-жылдын 30-майындагы № 73 чечими күчүнө кирген күндөн тартып пайда болгон укуктук мамилелерге жайылтылат.

Ошону менен бирге, Бирлик мамлекеттеринин бажы органдарынын маалымат тутумдарын жеткире иштеп чыгуу зарылдыгын эске алуу менен, ЕЭК Коллегиясынын 2023-жылдын 30-майында № 73 чечиминин күчүнө кирүү мөөнөтү 2023-жылдын 1-октябрынан 2024-жылдын 1-апрелине жылдырылды.

Маалымат

Товарларга декларацияны транзиттик декларация катары пайдаланууда бажы аймагы боюнча, ошондой эле Бирликтин мүчөсү болуп саналбаган мамлекеттин аймагы аркылуу ташып чыгуу жана ташып кирүү пункттарынын ортосунда бажы транзитинин бажы жол-жобосуна ылайык, анын ичинде өткөрмө түтүк транспорту менен ташылуучу товарларга карата транзиттик декларация катары толтуруунун өзгөчөлүктөрү, Бажы бирлигинин 2010-жылдын 20-майындагы № 257 "Товарларга декларациянын формасы жана аны толтуруунун тартиби жөнүндө" чечими менен бекитилген Товарларга декларацияны толтуруунун VII жана VIII бөлүмдөрүнө ылайык аныкталган.