Жаңылыктар

12.04.2024

Бирликтин айыл-чарба жана токой-чарба тракторуна жана анын прицептерине карата техникалык регламентке өзгөртүүлөр киргизилди

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши Бажы бирлигинин "Айыл чарба жана токой чарба тракторлорунун жана алардын чиркегичтеринин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине өзгөртүүлөрдү киргизилди.

Өзгөртүүлөр кыймылдаткычтын кубатына жараша 2-экологиялык класстагы кыймылдаткычтар менен тракторлорду жана кыймылдаткычтарды өндүрүү жана жүгүртүүгө чыгарууну улантууга жардам берет: 2025-жылдын 1-январына чейин – D жана G кубат диапазону менен; 2025-жылдын 1-октябрына чейин – Е1 жана F кубат диапазондору менен.

Мындай техникага болгон шайкештик сертификаттары 2027-жылдын 31-мартына (кошо эсептегенде) чейин иштейт.

3а экологиялык класcындагы кыймылдаткычтары бар тракторлорду жана кыймылдаткычтарды өндүрүүгө жана жүгүртүүгө чыгарууга өтүү мөөнөтү жылдырылды: 2025-жылдын 1-январынан тартып - К, J кубаттуулук диапазондору менен; 2025-жылдын 1-октябрынан тартып – I, H кубаттуулук диапазондору менен.

Мында 3а экологиялык классындагы кыймылдаткычтар менен тракторлорду жүгүртүүгө чыгарууга мөөнөтүнөн мурда өтүү мүмкүнчүлүгү белгиленди.

ЕЭКти техникалык жөнгө салуу министри Валентин Татарицкий төмөнкүдөй деп белгиледи: "Киргизилген өзгөртүүлөр 2-экологиялык класстагы техниканын өндүрүшүнөн 3а экологиялык классындагы техниканы чыгарууга акырын өтүү мүмкүнчүлүгүн берет. Алар үчүнчү өкөлөр биздин өлкөлөрдүн өзүнчө өндүрүүчүлөргө карата киргизген чектөө чараларынын шарттарында тракторлордун жана алардын кыймылдаткычтарынын туруктуу өндүрүшүн камсыздоого багытталган".