Соода саясаты департаменти

Серпиков Владимир Михайлович
Департаменттин директору
Орун басарлар
 • Айтбаева Нургуль Талгатовна​
 • Касымали уулу Каныбек
 • Оганесян Аветис Оганесович
 • Черекаев Михаил Васильевич
 • Секторалдык кызматташуунун тутумдук шарттары бөлүмү
 • Тышкы рынокторго жетүү жана соода талаштарын жөнгө салуу бөлүмү
 • Товарлар менен соодалашуу эрежелери жана шарттары бөлүмү
 • Өндүрүү эрежелери, бажы кызматташтыгынын шарттары жана преференциалдык соода бөлүмү
 • Соода сүйлөшүүлөрүн аналитикалык колдоо жана ишкердик коомдоштук менен өз ара иштешүү бөлүмү
 • Соода маселелери боюнча эл аралык кызматташтык бөлүмү​
 • Сооданы жөнгө салуунун атайын маселелери бөлүмү