Тараскин Владимир Иванович​
Департаменттин директору
Орун басарлар
  • Авдеев Андрей Дмитриевич
  • Арутюнян Армен Размикович​​​
  • Мамаев Рахатбек Доктурбаевич
  • Эржигитова Жазира Эндибаевна
  • Коддоо, эл аралык укуктук иштер жана депозитардык функцияларды аткаруу бөлүмү
  • Комиссиянын чечимдеринин укуктук экспертизасы бөлүмү
  • Укуктук редакциялоо бөлүмү
  • Комиссиянын ишмердүүлүгүн укуктук камсыздоо бөлүмү
  • Мониторинг уюштуруу жана соттук-укуктук иш бөлүмү​

«Укук департаменти» темасындагы чечимдер

ченемдик документтер