Жаңылыктар

23.01.2024

Бирликтин тамак-аш кошулмаларына, жыпар жыт бергичтерге жана технологиялык көмөкчү каражаттарга карата техрегламентине өзгөртүүлөрдү ишке киргизүүнүн тартиби бекитилди

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы Бажы бирлигинин "Тамак-аш кошулмаларынын, жыпар жыт бергичтердин жана технологиялык көмөкчү каражаттардын коопсуздугуна карата талаптар" техникалык регламентине (ББ ТР 029/2012) № 2 өзгөртүүлөрдү ишке киргизүү тартибин бекитти. Бул Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн өнөр жайынын жана бизнесинин бул продукцияга карата белгиленген жаңы талаптарга этап-этабы менен өтүшү үчүн зарыл.

ББ ТР 029/2012ге № 2 өзгөртүүлөр Комиссиянын Кеңешинин 2023-жылдын 29-августундагы № 84 чечими менен кабыл алынган жана 2024-жылдын 27-февралында күчүнө кирет.

Чечим менен өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин жол-жоболоштурулган продукциянын (тамак-аш кошулмалары, анын ичинде комплекстүү, жыпар жыт бергичтер, технологиялык көмөкчү каражаттар, ошондой эле аларды камтыган тамак-аш өнүмдөрү) шайкештигин баалоо жөнүндө документтердин колдонулушу үчүн, ошондой эле мындай продукцияны өндүрүү жана жүгүртүүгө чыгаруу үчүн өткөөл мезгил – 36 ай каралган.

Өзгөртүүлөрдү колдонууга киргизүүнүн тартибинде өзгөртүүлөр күчүнө кирген датага чейин берилген же кабыл алынган жана 36 айдын ичинде колдонууга жарактуу болгон, мындай тамак-аш кошулмаларынын, жыпар жыт бергичтердин жана технологиялык көмөкчү каражаттардын шайкештигин баалоо жөнүндө документтер болгон учурда, өзгөртүүлөр күчүнө кирген күндөн тартып тамак-аш кошулмаларын, жыпар жыт бергичтерди жана технологиялык көмөкчү каражаттардын калдык санын камтыган тамак-аш продукциясын өндүрүүгө жана жүгүртүүгө чыгарууга жол бериле тургандыгы жөнүндө ченемди өзүнө камтыйт. Ошондой эле тамак-аш кошулмаларын, жыпар жыт бергичтерди, технологиялык көмөкчү каражаттарды жана аларды колдонуу менен даярдалган тамак-аш продукциясын маркалоо үчүн 36 айлык өткөөл мезгил каралган.